20190507 apps voor op reis

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Mobile

Published:

Views: 0 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. Apps voor op reis Bibliotheek Wetteren – 05/07/2019 APPSTUBLIEFT 2. WIE IS APPSTUBLIEFT? MATHIAS ALGOET mathias@appstublieft.be KRISTOF D’HANENS…
Transcript
 • 1. Apps voor op reis Bibliotheek Wetteren – 05/07/2019 APPSTUBLIEFT
 • 2. WIE IS APPSTUBLIEFT? MATHIAS ALGOET mathias@appstublieft.be KRISTOF D’HANENS kristof@appstublieft.be
 • 3. WAAR VIND JE DEZE SLIDES? Slideshare.com/appstublieft
 • 4. HET BOEK
 • 5. MEER DAN EEN BOEK!
 • 6. OP REIS MET APPS
 • 7. DATAROAMING • Roaming = buitenlands netwerk gebruiken om te bellen en sms’en • Dataromaing = buitenlands netwerk gebruiken om te internetten • Dataroaming staat standaard af • Sinds 15/6/2017 geen roamingkost meer aangerekend • Principe ‘roam like home’ • Wel ‘fair use policy’ • In hele EU + Liechtenstein, IJsland en Noorwegen • Niet in Zwitserland en internationale wateren!
 • 8. DIGITALE KLUIS VOOR JE WACHTWOORDEN
 • 9. 20 HANDIGE APPS
 • 10. PACKPOINT INPAKLIJSTJE
 • 11. WUNDERLIST TO-DOLIJSTJE
 • 12. GOOGLE STREETVIEW NEEM AL EEN KIJKJE
 • 13. TRIPADVISOR AANGERADEN DOOR ANDEREN
 • 14. GOOGLE TRIPS VERZAMELT RESERVATIES EN SUGGESTIES
 • 15. GUIDES BY LONELY PLANET ADRESJES EN ACTIVITEITEN
 • 16. LONELYPLANET TRIPS REISDAGBOEK
 • 17. POLARSTEPS REISDAGBOEK
 • 18. GET YOUR GUIDE VIND ACTIVITEITEN
 • 19. IZI TRAVEL RONDLEIDINGEN EN AUDIOGIDSEN
 • 20. AROUND ME OP ZOEK NAAR IETS?
 • 21. GOOGLE MAPS ZOEK EN NAVIGEER
 • 22. MAPS.ME OFFLINE NAVIGEREN
 • 23. VIEWRANGER KAARTEN EN TOCHTEN
 • 24. GOOGLE TRANSLATE VERTAAL ALLES
 • 25. MEMRISE LEER ANDERE TAAL
 • 26. XE TRAVEL UITGAVEN BIJHOUDEN OP REIS
 • 27. TRICOUNT KOSTEN EN REKENINGEN DELEN
 • 28. SNAPSEED FOTOBEWERKING
 • 29. MOBILE POSTCARD EIGEN POSTKAART VERSTUREN
 • 30. NIEUWSBRIEF IN JE MAILBOX Via de website: www.appstublieft.be/nieuwsbrief
 • 31. BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT PRESENTATIE? www.slideshare.com/appstublieft VRAGEN? info@appstublieft.be MEER INSPIRATIE? www.appstublieft.be
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x