Presentatie Luiken Karstens content marketing Notaris Event

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar Documents
Information Report
Category:

Presentations & Public Speaking

Published:

Views: 0 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
1. Wat kun je verwachten? ã Blik op de toekomst van customer mediaperspectief ã Bagage om ondernemerskeuzes te maken ã Wat content marketing is en kan doen ã Hoe…
Transcript
 • 1. Wat kun je verwachten? • Blik op de toekomst van customer mediaperspectief • Bagage om ondernemerskeuzes te maken • Wat content marketing is en kan doen • Hoe je klanten kunt vinden én binden • Hoe jouw kantoor toekomstbestendig kan worden • Wat verwacht je zelf?
 • 2. Ons bedrijf Vooral veel content marketing & loyaliteitscommunicatie Uitgevers achter de schermen
 • 3. Content marketing 1. Denken als een uitgever, klant minder zien als prospect maar meer als lezer/publiek 2. Van lezer naar gebruiker 3. Publiek wordt (co) creator 4. Waarom content marketing?
 • 4. Content marketing ‘Is niets meer dan het delen van je kennis op een manier dat anderen er wat aan hebben. Wat uiteindelijk weer naar jou toe zal gaan leiden. Kennis delen is ook vooral een investering op de lange termijn. Op de lange termijn zullen mensen, of klanten of prospects, je blijven vinden en terug blijven komen op basis van hetgeen je hebt gedeeld.’
 • 5. Onze aanpak Het juiste nieuws op het juiste medium op het juiste moment Snel en langzaam nieuws
 • 6. Woorden die vaker vallen dan...
 • 7. Onze praktijk www.notarisunie.nl www.verheesactueel.nl www.vdsd.nl www.ringfotoworld.nl www.kindenzorg.nl
 • 8. Verdieping kan heel goed online
 • 9. Gevonden worden steeds duurder
 • 10. De praktijk Zoekwoord Kosten per klik Autoverzekering online afsluiten € 36,55 Snel autoverzekering afsluiten € 34,28 Goedkope uitvaartverzekeringen € 27,13 Letseladvocaat € 14,45 Aanvragen lening € 13,40 Nieuwe hypotheek afsluiten € 4,72 Gemiddeld Google AdWords -> € 0,30
 • 11. Knokken voor de lezer 1. Twitter 2. LinkedIn 3. Digi handtekening 4. E-mailmarketing 5. Website 6. Dynamische content beste SEO 7. Fuck je facebookpagina 1 8. Fuck je facebookpagina 2
 • 12. Interne content scoort, net als unieke lokale content. - Vacatures - Bedrijfsuitjes + FB - Bijeenkomsten met klanten - Gewoon iets leuks of moois - Maar ook belangrijk nieuws +FB
 • 13. Denken als een uitgever is 1. Formule en ritme bedenken 2. Verkoophoed afzetten 3. Zijn waar je klanten zijn 4. Recyclen van content 5. Relevant zijn, waarom leest men een blad? 6. Publiek mee laten doen. 7. Volhouden, volhouden, volhouden!
 • 14. Vergeet Big Data, focus op small data
 • 15. Nog even dit User generated content Periscope Ad Blockers
 • 16. Tot slot
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x