I. Gimnazija Osijek, Osijek LEONARDO DA VINCI: lik i djelo Predavanje i radionica: SFUMATO

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 18 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
Međužupanijski stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta vizualnih umjetnosti i dizajna. I. Gimnazija Osijek, Osijek LEONARDO DA VINCI: lik i djelo Predavanje i radionica: SFUMATO Predavač: Marko Šošić, akademski slikar – prof.mentor 23 . kolovoza 2013.
Transcript
Međužupanijski stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta vizualnih umjetnosti i dizajnaI. Gimnazija Osijek, OsijekLEONARDO DA VINCI: lik i djelo Predavanje i radionica:SFUMATOPredavač: Marko Šošić, akademski slikar – prof.mentor23. kolovoza 2013.osvajanje prostoraosvajanje prostoraosvajanje prostoraprizivanje pozornostiRječnik stranih riječi (1979.), Bratoljub Klaić:Sfumato tal. – u slikarstvu nejasno, mutno, s postepenim prijelazima; osjenčanoMerriam-Webster: Način slikanja bez oštre obrisne linije, pri čemu se dva tona miješaju jedan s drugim; prva poznata uporaba riječi: 1909.; nastanak od tal. sfumare – ishlapiti EncyclopaediaBritannica:(iz talijanskog sfumare, "ublažiti" ili "isparavati poput dima"), u slikarstvu ili crtanju, fino sjenčanje koje stvara mekane, neprimjetne prijelaze između boja i tonova. Najčešće se povezuje s radom Leonarda da Vincija i njegovih sljedbenika, koji je radio suptilne gradacije, bez crta ili granica, od svijetlih do tamnih područja; tehnika je korištena za iluzionistički prikaz lica, kao i za prikaz atmosferskih utjecaja.„Svjetlo i sjena bi se trebali miješati bez crta i granica, u maniri dima“ LeonardoCenninijev sustav (1390.)Leon Battista AlbertiDella pittura (1435.-1436.)(1452.-1519.)Tehnika fluorescentne spektrometrije
 • 20-40 slojeva od 1-2 µm
 • Ukupna debljina sloja boje je 40 µm, odnosno 0,04 mm.
 • (1475.-1564.)(1483.-1520.)Johannes Vermeer(1632. –1675.)Philipp Otto Runge (1777. –1810.)„... ovo je Leonardov čuveni izum ... nejasna obrisna crta i blagi prijelazi tonova omogućuju jednom obliku da se spoji s drugim i da pri tome uvijek ostane nešto i za našu maštu.“Ernst GombrichIzvori:
 • Leonardo da Vinci, Traktat o slikarstvu, Beograd, 1990.
 • EnzoOrlandi, Leonardo da Vinci, EngelVerlag, Eltville, 1988.
 • http://phys.org/news198425405.html
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x