ZEMLJE SKANDINAVSKOG POLUOTOKA

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 16 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
ZEMLJE SKANDINAVSKOG POLUOTOKA. Finska, Švedska, Norveška Dora Hećimović, 7.a, OŠ Velika Mlaka Šk. g od. 2012./2013. Skandinavski poluotok. ŠVEDSKA. NORVEŠKA. FINSKA. NORVEŠKO MORE. KATTEGAT. SKAGERRAK. SJEVERNO MORE. RIŠKI ZALJEV. BALTIČKO MORE. FINSKI ZALJEV. BARENTSOVO MORE.
Transcript
ZEMLJE SKANDINAVSKOG POLUOTOKAFinska, Švedska, NorveškaDora Hećimović, 7.a,OŠ Velika MlakaŠk. god. 2012./2013.Skandinavski poluotokŠVEDSKANORVEŠKAFINSKANORVEŠKO MOREKATTEGATSKAGERRAKSJEVERNO MORERIŠKI ZALJEVBALTIČKO MOREFINSKIZALJEVBARENTSOVO MOREMora:BIJELO MOREBOTNIČKIZALJEV-ZAUZIMAJU: SREDIŠNJI DIO SJEVERNE EUROPE
 • TO SU: KRALJEVINENORVEŠKA I ŠVEDSKA, FINSKA
 • - NORVEŠKA I ISLAND – NISU ČLANICE EU*LEDENJAČKI RELJEF ( Reljefni oblicinastali stvaranjem, kretanjem i kopnjenjem ledenjaka)-sjeverna polarnicaZEMLJE SKANDINAVSKOG POLUOTOKA (SKANDINAVSKE ZEMLJE)+POVRŠINA: OKO 350 000 km²+STANOVNIŠTVO: OKO 5 MILIJUNAGLAVNI GRAD: OSLO- 800 000 STANOVNIKA-NAJVIŠI ŽIVOTNI STANDARD MEĐU SKANDINAVSKIM ZAMLJAMA*BOGATA NAFTOM I ZEMNIM PLINOM (SJEVERNO MORE)NORVEŠKA-MALO RAVNIH POVRŠINA, BROJNI FJORDOVI*POVLAČENJEM LEDENJAKA OSTAJE FIN I MULJEVIT, NATALOŽEN MATERIJAL-TAKAV AKUMULACIJSKI OBLIK LEDENJAČKOG RELJEFA ZOVE SE MORENA+SLABI UVJETI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE- RIBARSTVO, ŠUMARSTVO SU GLAVNE PRIMARNE DJELATNOSTI
 • -POMORSTVO- JEDNA OD VAŽNIJIH GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U TERCIJALNOM SEKTORU- RAZVEDENE OBALE
 • -ROALD AMUNDSEN- PRVI ČOVJEK KOJI JE STUPIO NA JUŽNI POL*PETROKEMIJA I ALUMINIJSKA INDUSTRIJA SU VAŽNI U INDUSTRIJIVänern*glavni grad: Stockholm – 1,7 milijuna stanovnika+POVRŠINA: OKO 500 000 km²+STANOVNIŠTVO: 9,5 MILIJUNA STANOVNIKA-U PROŠLOST- SILA EUROPE-DO 20. ST. U NJENOM JE SASTAVU BILA I FINSKA, A VELIK DIO POVIJESTI I NORVEŠKA-VISOK STUPANJ RAZVIJENOSTI I DRUŠTVENOG STANDARDA -ZBOG DUGOTRAJNE NEUTRALNOSTI I POŠTEĐENOSTI OD RATNIH RAZARANJANAJVEĆA I NAJMNOGOLJUDNIJAVatternŠVEDSKAMälaren -Jug zemlje- blaža kontinentska klima-Velika nalazišta rude (Kiruna i Gällivare)-metaloprerađivačka i automobilska industrijaSredišnji dio- crnogoričke šume
 • -Sjever- tundra(mahovine i lišajevi)
 • -NA JUGU RAVNIČARSKA ZEMLJA PODLOŽNA KONTINENTSKIM UTJECAJIMA-ZIME HLADNE S MNOGO SNIJEGA-Glavna luka Göteborg na obali Sjevernog m.
 • -Sjeverno od sjeverne polarnice- sjeverni
 • hladni polarni pojas- rijetka naseljenost- polarni dan i noćPOVRŠINA: 0KO 350 000 km²
 • STANOVNIŠTVO: OKO 5,5 MILIJUNA
 • GLAVNI GRAD: HELSINKI- OKO MILIJUN STANOVNIKA
 • SJEVERNOISTOČNI RAVNIČARSKI DIO SJEVERNE EUROPE
 • ZEMLJA TISUĆU JEZERA
 • Finska KULTURNO SE NE RAZLIKUJU OD GERMANSKIH NORDIJSKIH NARODAGOVORI SE FINSKI I ŠVEDSKI JEZIKVISOK STUPANJ GOSPODARSKE RAZVIJENOSTISLABE POLJOPRIVREDNE MOGUĆNOSTI ZBOG HLADNE KLIMEPROSTRANE ŠUME- DRVNA INDUSTRIJA I INDUSTRIJA POKUĆSTVANOKIA- PRIMJER SVJETSKOG GOSPODARSKOG USPJEHA -PRVI MOBITELI -IME PO GRADU PORED TAMPEREA -PRVO TVORNICA PAPIRA I GUME, A DANAS MOBITELANaziv za kulturnu regiju koju tradicionalno naseljava narod SaamiSjeverna provincija Finske nosi naziv Laponija, kao i švedska pokrajina Lappland na sjeveru
 • Nalazi se u sjevernoj Europi i uključuje sjeverne krajeve Skandinavije i poluotok Kola, u Rusiji
 • Zapadni dijelovi obuhvaćaju fjordove, ledenjake i planine, Prema istoku se pružaju ravnice, pašnjaci i jezera, na krajnjem istoku počinje teritorij tundre
 • Laponija Prema statistikama u Laponiji živi oko 70.000 pripadnika Saami naroda. Oko 40.000 živi u Norveškoj, 20.000 u Švedskoj, 6.000 u Finskoj i oko 2.000 u Rusiji.1. zastaveNORVEŠKA ŠVEDSKA FINSKA LAPONIJAListić za ponavljanje2.NORVEŠKA, ŠVEDSKA I FINSKA PRIPADAJU:
 • SJEVERNOJ EUROPI
 • ISTOČNOJ EUROPI
 • SREDIŠNJOJ EUROPI
 • 3.NOKIA NORVEŠKA VOLVO LAPONIJANAFTA FINSKADJED MRAZ ŠVEDSKA5. KOJA SKANDINAVSKA ZEMLJA IMA NAVIŠE STANOVNIKA?
 • 6.KOJA SKANDINAVSKA ZEMLJA IMA NAJVIŠI ŽIVOTNI STANDARD?
 • 7.KAKAV RELJEF IMAJU SKANDINAVSKE ZEMLJE?
 • 8.KOJA SKANDINAVSKA ZEMLJA NIJE ČLANICA EU?
 • 8.1-ZAŠTO?ŠVEDSKANORVEŠKALEDENJAČKI4. KOJA JE POVRŠINOM NAJVEĆA SKANDINAVSKA ZEMLJA?NORVEŠKA, JER JE JEDAN OD GLAVNIH IZVOZNIKA NAFTEUZ SVE TRI
 • 10.IZ KOJE ZEMLJE JE ROALD AMUNDSEN- ČOVJEK KOJI JE PRVI KROČIO NA JUŽNI POL?
 • 11. ZEMLJA 1000 JEZERA JE ...............
 • 12. LAPONIJA JE SJEVERNA PROVINCIJA ...........
 • NOKIA NIJE OD POČETKA BILA TVORNICA MOBITELA VEĆ .................................
 • I TUNDRI I TAJGI IMA U ........................
 • IZ NORVEŠKEFINSKAFINSKE9. UZ KRAJNJI SJEVER KOJE ZEMLJE VEŽEMO OVE POJAVE?PAPIRA I GUMESVIM SKANDINAVSKIM ZEMLJAMA13. U KOJOJ OD NAVEDENIH ZEMALJA BI TI NAJVIŠE VOLIO/VOLJELA ŽIVJETI?ZAŠTO?Udžbenik Geografija 3- ALFA- Zoran Klarić i Tomislav Jelić- 2009. (3. izdanje)
 • Internet (google slike, WIKIPEDIJA)
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x